środa, 9 lipca 2014

Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce

Spis treści

Wstęp

1. Problematyka badawcza
1.1. Cel pracy, zakres, obszar i metody badań
1.2. Pytania i hipotezy badawcze

2. Zjawisko autostopu
2.1. Historia motoryzacji i turystyki motorowej
2.2. Początki i rozwój autostopu
2.3. Autostop w Polsce i w Europie w XXI wieku

3. Geografia autostopu
3.1. Kraje i regiony popularne wśród autostopowiczów
3.2. Sezonowość autostopu
3.3. Wpływ klimatu i warunków pogodowych

4. Problematyka społeczna i demograficzna zjawiska autostopu
4.1. Profil społeczny autostopowicza
4.2. Motywy podróży
4.3. Styl życia osób podróżujących autostopem
4.4. Profil kierowców przewożących autostopowiczów
4.5. Bezpieczeństwo podróży, problemy higieny, wyżywienia i noclegów
4.6. Stereotypy i mity związane z autostopem

5. Formy autostopu
5.1. Carpooling
5.2. Zawody autostopowe
5.3. Pielgrzymki autostopowe

6. Perspektywy rozwoju autostopu
6.1. Promocja i reklama tej formy podróżowania
6.2. Informacja turystyczna oraz strony internetowe z zakresu autostopu

Podsumowanie

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 

Podsumowanie

Współczesna turystyka jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem, którego cele i motywy uprawiania podlegają ciągłym zmianom. Bezsprzecznie, częścią złożonej i różnorodnej turystyki w obecnych czasach jest autostop, którego początki mają miejsce w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku i który pod koniec lat 50-tych dotarł do Polski.

W ostatnich latach następuje wyraźny wzrost zainteresowania tą formą turystyki. Głównymi jej uczestnikami są ludzie młodzi, bezdzietni i kontynuujący naukę. Zdecydowaną mniejszość autostopowiczów stanowią ludzie w podeszłym wieku czy podróżujący z własnymi dziećmi.


Uprawiający tę formę turystyki mają różne motywacje, z których główną stanowi chęć przeżycia przygody. Ważna okazuje się także możliwość poznania nowych ludzi. Na niższej pozycji klasyfikuje się oszczędności pieniędzy. Dotarcie do określonego celu jak najniższym kosztem nie jest więc główną przyczyną wybierania właśnie takiej formy podróżowania, podstawowym celem zjawiska.


Autostopowicze XXI-wieku dotarli do miejsc, które na pozór wydają się niedostępne dla przemierzających świat w ten sposób. Co więcej, część z nich odbyła już swoją podróż dookoła świata. Polscy autostopowicze jako miejsce swoich eskapad najczęściej wybierają Europę. Głównymi destynacjami są kraje zachodnie Starego Kontynentu, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawia. Według wielu autostopowiczów, najlepszym krajem do podróżowania w ten sposób są Niemcy, najgorszym - Włochy. Krajem wyróżniającym się wśród położonych na zachód od Polski jest Holandia, w której przygotowano specjalne zatoczki tzw. liftershalte, ułatwiające, w kilku akademickich miastach, uprawianie autostopu.


Istnieje wiele czynników wpływających na skuteczność tej formy podróżowania. Postać autostopowicza – płeć, wiek, wygląd oraz osobowość ma tutaj decydującą rolę. Znacząco może pomóc doświadczenie oraz posiadanie określonej wiedzy – skąd, jak i z kim zatrzymywać okazję, w co być ubranym itp. Nie tylko przypadek-los decyduje więc o powodzeniu całej podróży.


Autor wykazał niesłuszność stereotypów dotyczących wysokiego niebezpieczeństwa, które można łatwo zminimalizować stosując się do kilku wymienionych wskazówek. Mitem okazuje się także wizerunek biednego autostopowicza, którego nie stać na zakup biletu na inny środek transportu czy autostopowicza-hipisa, czy w końcu – przekonanie ludzi o znacznie większej szybkości w przemieszczaniu się po Polsce pociągiem względem prędkości autostopu.


W przyszłości przypuszczalnie nastąpi dalszy rozwój zjawiska, przejawiający się w powstaniu kolejnych zawodów, wyścigów i mistrzostw, a także pielgrzymek autostopowych funkcjonujących od niedawna. Największy wpływ na rozkwit autostopu oraz propagowanie i postrzeganie tej formy podróżowania ma Internet. Oprócz stron internetowych ważną rolę w rozwoju mają spotkania z autostopowiczami, artykuły w radiu oraz publikacje. Niniejsza praca spełnia to zadanie.


----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 

Informacja turystyczna oraz strony internetowe z zakresu autostopu

Pojęcie informacji zazwyczaj rozumiane jest jako treść (znaczenie) wiadomości przekazywanej od nadawcy do odbiorcy i wyrażonej w odpowiednim języku lub kodzie. Natomiast, wbrew przyjętemu potocznie rozumieniu tego słowa, informacja jest niezwykle szeroką kategorią.[1] Towarzyszy ona wszelkim przejawom życia codziennego, gospodarce, nauce, kulturze itp. Przyjmuje się zatem informację naukową, kulturalną, gospodarczą itp. W sposób podobny wyodrębniono informację turystyczną, która związana jest z wszelkimi przejawami zjawisk turystycznych. Traktuje się ją jako jedną z potrzeb wyższych odczuwanych w związku z uprawianiem turystyki, zarówno przed, po jak i w trakcie wyjazdu turystycznego.

Głównym źródłem informacji turystycznej, rad i pomocy dla autostopowiczów jest Internet. Fora i strony internetowe, także te stworzone na portalach społecznościach, dostarczają potrzebnej wiedzy dotyczącej m.in. miejsc, w których potencjalnie najłatwiej zatrzymać kierowcę udającego się w obranym przez autostopowicza kierunku. Ponadto zawierają wskazówki o miejscach na darmowy nocleg czy zakup taniego wyżywienia. Kolejnym źródłem informacji dla podróżujących są opowiadania, opisy podróży, pamiętniki umieszczane w Internecie oraz publikowane jako wydawnictwa książkowe. Informacją służą także podwożący kierowcy, lubiący często zachwalać atrakcje oraz kuchnię własnego regionu.

Współcześnie, w epoce „smartfonów” i tabletów, autostopowicze mają możliwość korzystania z darmowej aplikacji przeznaczonej dla urządzeń z systemem Android – „Yanosik Autostop”. Stanowi ona rozwiązanie, łączące ogromną społeczność użytkowników aplikacji „Yanosik” z autostopowiczami, którzy mogą skorzystać ze wspólnego przejazdu. Autostopowicz po zalogowaniu się wpisuje cel podróży. Za pomocą GPS w urządzeniu, które używa stopujący, zostaje oznaczony ze statusem „Oczekuję na pojazd” na mapie widocznej przez kierowców korzystających z aplikacji. Ci, znajdujący się w okolicy, otrzymują powiadomienie o dokładnej lokalizacji autostopowicza. Kierowcy mają możliwość wykonania połączenia telefonicznego do podróżującego okazją lub odebrania go bezpośrednio z miejsca, w którym się znajduje. Status „oczekuję na pojazd” może być anulowany przyciskiem „zakończ oczekiwanie”. Po 30 minutach aplikacja wysyła zapytanie o aktualność statusu. Brak odpowiedzi w przeciągu minuty powoduje automatyczną anulację. Aplikacja jest jedną z perspektyw rozwoju zjawiska w przyszłości. Do dnia dzisiejszego brakuje zaś wersji aplikacji przygotowanej dla innych niż Android systemów.

Autor niniejszej pracy skupił się jednak na najpowszechniejszym wśród autostopowiczów medium informacyjnym – Internecie. Sprawdził on ilość wyników hasła „autostop” w wyszukiwarce internetowe Google. W dniu 13 kwietnia 2014 roku było to około 1 530 000 stron, co wskazuje na ponad trzykrotny wzrost w stosunku do dnia 11 stycznia 2009 roku (wynik na poziomie około 450 000), kiedy wykonano identyczne badanie[2]. Autor dokonał przeglądu dziesięciu pierwszych stron, zaproponowanych przez system Google, jako najtrafniejsze wyszukania. W dalszej części zaproponowano natomiast inne, wybrane w sposób subiektywny.

1.      http://www.autostop.com.pl/ - strona wymiany informacji dla osób podróżujących po Polsce i Europie, na której kierowcy mogą oferować podwiezienie, a autostopowicze przeglądać ogłoszenia kierowców czy zgłaszać potrzebę przewozu na określonej trasie. Przejazdy są zarówno darmowe jak i płatne (zjawisko caropoolingu, por. rozdział 5.1).

2.      http://www.carpooling.pl/ - strona oferująca podobne treści do opisanej powyżej.

3.      http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostop - opis hasła encyklopedycznego zawierającego ubogie informacje o historii autostopu w Polsce oraz zjawisku we współczesnych czasach.

4.      http://www.autostoprace.pl/ - oficjalna strona Wyścigu Autostopowego „Autostop Race” (por. rozdział 5.2).

5.      http://www.autostop.pl/ - strona działająca na zasadach porównywalnych z pierwszą oraz drugą pozycją na niniejszej liście.

6.      http://autostopem-przez-zycie.pl/ - blog internetowy autostopowych podróży Przemysława Skokowskiego (por. rozdział 2.3).

7.      http://autostopem.mazury.info.pl/ - kolejna pozycja dotycząca nieklasycznej formy autostopu, a jej płatnej odmiany – carpoolingu.

8.      https://www.youtube.com/watch?v=lW_XYk-Xc94 – piosenka pt. „Autostop” w wykonaniu Karin Stanek

9.      https://www.facebook.com/autostoprace - oficjalny fanpage na portalu społecznościom Facebook Wyścigu Autostopowego „Autostop Race”.

10.  http://www.gratka.pl/ogloszenia/przejazdy--autostop/3/341,,,lista.html – strona z ogłoszeniami tanich przejazdów, kursów autokarowych, odsprzedaży biletów.


Połowa z pierwszych dziesięciu wyników wyszukiwarki Google to strony skupiające się na coraz powszechniejszym zjawisku carpoolingu, odpłatnej formy autostopu. Osoby preferujące autostop w klasycznej formie, szukając informacji o autostopie mogą skorzystać z poniższych stron internetowych:

1.      http://hitchwiki.org/ – strona stworzona przez i dla podróżujących autostopem, zawierająca informacje, zapowiedzi wydarzeń, mapę z wyznaczonymi miejscami do łapania stopa oraz opiniami na ich temat. Strona, od której warto rozpocząć przygotowania do wyjazdu.

2.      https://www.facebook.com/groups/autostopowicze/ - grupa “Autostopowicze, czyli MY” na portalu społecznościom to zbiór niemal wszystkich praktycznych informacji o autostopie z całego świata. Grupa w dniu 14.04.2014 liczyła 12765 członków. Jest częścią forum www.autostopowicze.org.

3.      https://www.facebook.com/groups/podroznikposzukiwany/ - grupa „Podróżnik/ Podróżniczka poszukiwani” służy do szukania kompanów podróży, w szczególności autostopowej.

4.      http://www.milionporad.pl/porady/turystyka/18/Autostop_-_porady_dla_poczatkujacych - strona zawierająca wskazówki dla autostopowiczów dotyczące tego, gdzie się zatrzymywać, jak postępować z bagażem, jak pytać, gdy kierowca się zatrzyma. Znaleźć tu można informacje o jeździe nocą, tabliczkach autostopowych, noclegu, higienie, działaniu CB radia, współautostopowiczach, bezpieczeństwie itd. 

5.      http://www.autostopem.net/ - serwis z poradnikiem i mapą dla autostopowiczów, artykułami, opowiadaniami i dowcipami związanymi ze zjawiskiem, obszerną galerią zdjęć oraz ogłoszeniami o poszukiwaniu kompana wyprawy. 


Skutecznym sposobem znalezienia odpowiedzi na pytania o podróż w konkretnym kierunku jest czytanie blogów podróżników, którzy dany region odwiedzili już autostopem. Wybrane zostały opisane w rozdziale 2.3.

Pomimo szerokiego wachlarza instrumentów realizacji zadań biur informacji turystycznej nie stanowią one większego znaczenia w pozyskiwaniu praktycznych i stricte autostopowych informacji dla uczestników zjawiska.


----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 
[1] Kuczek Z. Walas B., 2004. Promocja i informacja turystyczna. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 151
[2] Ciążela J., 2010. Autostop jako zjawisko społeczne – czynniki funkcjonowania. Poznań. Str. 30

Promocja i reklama autostopu

Brak komentarzy:
Kształtowanie wizerunku medialnego autostopu bazuje na artykułach prasowych, audycjach radiowych, wydawnictwach książkowych, filmach, muzyce, spotkaniach organizowanych z podróżnikami oraz informacjach zamieszczonych w Internecie. Ostatnie medium zdaje się wywierać największy wpływ we współczesnym świecie na postrzeganie tej formy podróżowania oraz jej propagowanie.

Artykuły ukazujące się w prasie oraz audycje radiowe dotyczące zjawiska można podzielić na kronikarskie notatki, informacje reklamujące oraz wywiady. Pierwsze mają zazwyczaj negatywny wydźwięk. Opisują napaście, pobicia, kradzieże. Wpływają niekorzystnie na postrzeganie autostopowiczów i poczucie bezpieczeństwa kierowców. Przykładem może być informacja zamieszczona na łamach Gazety Morskiej z marca 2003 roku: „Uwaga na autostop. Policjanci z posterunku w Skórczu (pow. Starogardzki) zatrzymali 24-letniego Sławomira S. i 26-letniego Tomasza Ł., którzy napadli na kierowcę, który zabrał ich autostopem. Mężczyźni od początku zachowywali się podejrzanie, wreszcie poprosili o zatrzymanie w odludnym miejscu. Kierowca nie zrobił tego, zatrzymał się dopiero we wsi Wolental przy przystanku autobusowym. Jeden z pasażerów wysiadł, natomiast drugi przyłożył kierowcy do szyi nóż. Kierowca wyrwał mu się, wyskoczył z auta i pobiegł zawiadomić policję. Bandytów zatrzymano po godzinie.”[1]


Wraz ze wzrostem popularności zawodów autostopowych, pielgrzymek autostopowiczów oraz innych przedsięwzięć związanych ze zjawiskiem, częściej można czytać artykuły i słuchać audycji radiowych reklamujące dane imprezy. W „Czterech Porach Roku” Programu Pierwszego Polskiego Radia z kwietnia 2012 roku, zatytułowanych „Autostop to jest to! Zostań mistrzem autostopowiczów!” promowano XV Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowiczów. Zaproszonym gościem był Michał Witkiewicz z Polskiego Klubu Przygody, jeden z organizatorów mistrzostw, który przekonywał: „Apelujemy do kierowców, którzy nas słuchają. Nie bać się. Autostopowicze są specjalnie oznaczeni, mają numery startowe, kamizelki pomarańczowe…. Jeżeli ktoś się nawet boi to może dzisiaj wyjątkowo wziąć tych autostopowiczów”. W przeciwieństwie do kronikarskich notatek, artykuły i audycje promujące wywierają pozytywny wpływ na odbieranie autostopu wśród społeczeństwa, ośmielając do uczestniczenia w zjawisku.


Niemały wpływ na wizerunek autostopu ma kultura rozumiana jako literatura, sztuka, kinematografia, muzyka itp. Do popularyzacji tej formy podróżowania przyczyniła się emisja kilku seriali oraz wielu filmów posiadających wątek, motyw autostopu.


Wartym wymienienia jest serial oraz film o dwóch kuzynach wyjeżdżających razem na wakacje nad morze - „Podróż za jeden uśmiech” (1972), który niezaprzeczalnie rozsławił ideę autostopu w Polsce. Innym polskim filmem, w którym wykorzystano motyw zjawiska jest „Biała sukienka” (2003). Współcześnie, inspirującą pozycją kinową jest autentyczna historia Christophera McCandless’a - „Wszystko za życie” (ang. Into the Wild, 2007r.), w której główny bohater po skończonych studia, zamiast poświęcić się karierze zawodowej, wyrusza autostopem w kierunku Alaski. Zdaje się być niedoścignionym wzorem dla części młodzieży XXI wieku, którzy doceniają jego dwuletnią wędrówkę bez telefonu, papierosów i innych doczesnych dóbr oraz są pod wrażeniem, że droga może stać się domem dla podróżnika. Popularnym w Polsce filmem, w którym przewija się wątek podróży okazją jest komedia „EuroTrip” (2004) w reżyserii Alec Berg, Davida Mandel, Jeffa Schaffer. Natomiast jednym z najnowszych, wykorzystujących opisywany motyw jest dzieło Zacka Snydera pt. „Człowiek ze stali” (ang. Man of Steel, 2013r.). Filmów, które albo promują albo przestrzegają przed autostopem jest wiele. Autor postanowił nie skupiać się nad tą dziedziną sztuki, gdyż temat ten mógłby być podstawą do odrębnej pracy.


Tekst piosenki „Jedziemy autostopem” jest powszechnie znany z wykonania Karin Stanek wraz z zespołem Czerwono-Czarni. „Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem W ten sposób możesz bracie przejechać Europę Gdzie szosy biała nić - tam śmiało bracie wyjdź I nie martw się co będzie potem” śpiewają także współczesne zespoły w nowych aranżacjach i interpretacjach, czyli tzw. coverach. Do jednego z nich należy zespół Piersi.


Silnie akcentującym podróżowanie autostopem jest oficjalny teledysk do piosenki „Paradise” (2011) brytyjskiej grupy muzycznej Coldplay. O zjawisku śpiewa także zespół z Korei Południowej – SHINee, wykonując piosenkę „Hitchhiking” (2013). Usłyszeć można między innymi „…Let’s go back to the time now hichihaiking Baby … eonjekkajina dol-agal negelo hichihaiking Baby…”, czyli „…Chodźmy, teraz cofnijmy się w czasie Autostopem, kochanie…. Do ciebie powrócę zawsze Autostopem, kochanie…”. Wcześniej śpiewała o autostopie popularna na całym świecie amerykańska grupa Green Day w utworze „Hitchin' a Ride” (1997). To jedynie niektóre z możliwych przykładów, wybrane subiektywnie przez autora.


Polscy czytelnicy mogą sięgnąć do kilku publikacji, które wpływają na rozkwit zjawiska. Książka „Prowadził nas los” (2004) została napisana przez Kingę Choszcz, o której autor wspominał w rozdziale 2.3 oraz Radosława Siudę. Jest to dziennik z pięcioletniej podróży dookoła świata, którą odbyli wspólnie. Cytowaną wielokrotnie przez autora niniejszej pracy jest ciekawa publikacja Jakuba Czupryńskiego „Autostop polski. PRL i współczesność” (2005). Na czterystu stronach zgromadzone zostały opowiadania, wiersze, wspomnienia, eseje, teksty naukowe dotyczące autostopu w tym okresie. Obecnie powstają kolejne pozycje, zazwyczaj opisujące przygody z długich autostopowych wyprawach. W 2012 roku wydano „Ludzie 8 dnia. Autostopem do Matki Teresy” ojca dominikanina Krzysztofa Pałysa. W 2014 roku opublikowano książkę Przemysława Skokowskiego, autora autostopem-przez-zycie.pl, którego szerzej opisano w rozdziale 2.3. 


Poza kulturą w powyższym rozumieniu, reklamą dla autostopu są spotkania, prelekcje, prezentacje z uczestnikami zjawiska. Organizowane są z coraz większą częstotliwością przy pomocy klubów podróżniczych, klubów krajoznawczych, uczelni wyższych, szkół czy wydawnictw książkowych. W dniach 5-6 kwietnia 2014 roku w auli głównej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbył się pierwszy w Polsce festiwal podróżniczy stricte autostopowy – „KciukFestival Autostopowe Opowieści!”, w trakcie którego przeprowadzono konkurs w dwóch kategoriach – prelekcja oraz film krótkometrażowy do 5 minut. Organizacja takiej imprezy to doskonała możliwość poznania społeczności autostopowiczów, rozwiania wątpliwości dotyczących tej formy zwiedzania świata czy też zasięgnięcia szczegółowych informacji związanych z tematem.


Niezaprzeczalnie najważniejszym dla współczesnego człowieka medium dostarczających informacji jest Internet, uważany często za mało profesjonalne i nienaukowe źródło. Niemniej jednak sporo informacji przydatnych autostopowiczom, w szczególności promujących zjawisko, odszukać można jedynie w sieci, a całą resztę za jej pośrednictwem znacznie szybciej niż tradycyjnymi metodami. Autor niniejszej pracy przygotował przegląd stron internetowych w rozdziale 6.2.


----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. [1] Czupryński J., 2005. Autostop polski. PRL i współczesność. Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków. Str. 367

Pielgrzymki autostopowe

„….Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiło wyraźne zróżnicowanie i wzbogacenie sposobów spędzania czasu wolnego, powstało szczególnie dużo tak zwanych form turystyki specjalnych zainteresowań…”[1] Zalicza się do nich turystykę pielgrzymkową (pątniczą, sacroturystykę), określaną także pielgrzymowaniem. Wiąże się ona z udawaniem się do miejsc świętych związanych z religią. „…Są to miejsca przechowywania relikwii Męki Pańskiej, spoczynku świętych, miejsca objawień i cudów. Pielgrzymi odwiedzają też sanktuaria, miejsca związane z pobytem, miejscem urodzenia lub śmiercią świętych bądź udają się do miejsc, gdzie odbywały się lub odbywają ważne uroczystości religijne, na przykład spotkania młodzieży z Papieżem. Celem są także święte góry, np. Synaj, święte rzeki i miejsca, np. groty, źródła…”[2] Od kilku lat z sukcesem łączy się turystykę pielgrzymkową z autostopem, zastępując charakterystyczne m.in. dla Polski pielgrzymki piesze. Zorganizowane podróże autostopem, które mają przybliżyć ich uczestników do Boga, to zjawisko stosunkowo młode.

30 września 2012 roku odbyła się I Pieszo-Autostopowa Pielgrzymka na Jasną Górę, w której wzięło udział około 50-ciu autostopowiczów. Pielgrzymka startowała z miejsc rozlokowanych na terenie całej Polsk. Uczestnicy musieli dojechać złapaną okazją do oddalonej około 20 km do Częstochowy miejscowości Choroń. Stamtąd autostopowicze pieszo udali się do Czarnej Madonny. Pielgrzymka była okazją do wymiany autostopowych doświadczeń, wysłuchania świadectw uczestników, odkrywania duchowego wymiaru autostopowania oraz wspólnej zabawy.[3]


W grudniu 2013 roku odbył się zorganizowany z Poznania wyjazd autostopem na 36. Europejskie Spotkanie Młodych – Taizé w Strasburgu we Francji. Inicjatorami przedsięwzięcia byli uczestnicy rekolekcji autostopowych „Piękne Stopy”, którzy rok wcześniej sami pokonali tą formą podróżowania trasę do Rzymu na Spotkanie Młodych - Taizé.


Ciekawym pomysłem realizowanym od 2012 roku są wspomniane rekolekcje autostopowe, organizowane przez młodych miłośników autostopu przy pomocy łódzkich ojców jezuitów i dominikanów. Odbywają się corocznie w Łodzi w lipcu, zdobywając z każdą edycją coraz większą popularność wśród pełnoletnich chrześcijan. Rekolekcje podzielono na trzy części: trzydniowe przygotowanie do owocnego przeżycia czasu w drodze, tydzień autostopowania w parach do wybranego przez siebie celu oraz spotkanie podsumowujące w Łodzi.[4] Czas spędzony w drodze stanowi dla pielgrzymów-autostopowiczów okazję do doświadczenia Bożej miłości i opieki nad nami, poprzez ufne powierzenie Mu swojej drogi, spotkania z Bogiem w drugim człowieku oraz otwarcia się na prowadzenie przez Ducha Świętego.[5]


Na 23 kwietnia 2014 roku zaplanowano autostopową pielgrzymkę z Poznania i Wrocławia do Rzymu. Celem było dotarcie na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się 27 kwietnia 2014 w Watykanie.[6]


Pielgrzymki autostopowe to zjawisko funkcjonujące od niedawna. Przypuszcza się, że w najbliższym czasie nastąpi zwiększenie jego popularności. W Polsce w trakcie powstawania jest pierwsze stowarzyszenie mające na celu działalność na rzecz krzewienia i promowania wiary, zasad i moralności chrześcijańskiej oraz popularyzacji podróżowania, w szczególności podróżowania autostopem.


----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 
[1] Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 19
[2] Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 30
[3] http://pieknestopy.wordpress.com/wydarzenia/pielgrzymka-autostopowiczow-na-jasna-gore/
[4] Migacz I., 2012. Stopem do Boga. Gość Niedzielny Wrocławski, Nr 31.
[5] Dębska H., 2012. Z Ewangelią na stopa, Idziemy nr 32 (361), Warszawa.
[6] https://pinvents.com/event/1414011198854655/autostopem-na-kanonizacj-jana-pawa-ii

Zawody autostopoweMiłośnicy autostopu mają możliwość uczestniczenia w wyścigach, zawodach i mistrzostwach, których jest organizowanych z roku na rok coraz więcej. Polecane są zarówno osobom rozpoczynającym przygodę z „podróżowaniem za jeden uśmiech”, jak i bardziej doświadczonym. Pozwalają na zintegrowanie środowiska autostopowiczów. W Polsce można wziąć udział w kilku imprezach tego typu, cieszących się sporą popularnością. Zawody w 2014 roku startowały z Wrocławia, Krakowa, Gliwic, Sopotu, Olsztyna, oraz Warszawy. Kierunki wyścigów corocznie zmieniają ich twórcy. Zasady uczestnictwa są dla większości podobne. Zapisy ogłasza się z odpowiednim wyprzedzeniem. Biorący udział zobowiązują do uiszczenia opłaty startowej, która waha się od 20 zł do około 40 zł za osobę. Cena obejmuje pakiet startowy zawierający gadżety, nagrody dla zwycięzców, często też ubezpieczenie. Startuje się wyłącznie w parach. W zależności od zawodów wygrywa ta, która jako pierwsza stawi się w umówionym miejscu, bądź ta, która pokona najwięcej kilometrów w określonym czasie. Na mecie zawsze przygotowany jest kemping i spotkanie wszystkich uczestników. Jest to znakomita okazja do wymiany wrażeń, poznania nowych ludzi i podsumowania wyścigu. Ukoronowaniem imprezy jest najczęściej koncert, wspólna zabawa, ognisko.

Nazwa wyścigu
Dystans
(najkrótsza trasa)
Start
Meta
Data
(2014r.)
Autostop Race
2341 km
Wrocław
Walencja
26.04-01.05
XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe
1439 km
Sopot
Piran
01.05-04.05
PoliCZARNOGÓRA
1370 km
Gliwice
Tivat
26.04-29.04
Krakostop
1094 km
Kraków
Zadar
30.04-03.05
Autostop Challenge
1020 km
Warszawa
Wiedeń
01.05-03.05
Wyścig Autostopem
888 km
Poznań
Amsterdam
30.04-04.05
III Kortowskie Zawody
574 km
Olsztyn
Wisła
25.04-26.04
I Studencki Wyścig Autostopowy PK
171 km
Kraków
Zdynia
01.05
Fig. Wyścigi autostopowe organizowane na majowy weekend 2014, kolejność według długości dystansu, opracowanie własne
           
Najstarszą i jedną z największych tego typu imprezą organizowaną w Polsce są Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe, które w roku 2014 odbyły się po raz siedemnasty. „…Pomysł zorganizowania mistrzostw zrodził się wśród studentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego zrzeszonych w Kole Naukowym Studentów Geografii tej uczelni. To oni zorganizowali pierwszą edycję imprezy pod nazwą Mistrzostwa Geografów w Podróżowaniu Autostopem. Zawody te wygrali studenci tego kierunku z Gdańska, którzy podjęli się zorganizowania kolejnych dwóch edycji mistrzostw. W 2001 r. impreza zmieniła nazwę na Akademickie Mistrzostwa w Podróżowaniu Autostopem, co umożliwiło start autostopowiczom również z innych kierunków. W 2002 r. organizację zawodów przejęła nowopowstała organizacja - Polski Klub Przygody. W tym też roku postanowiono zmienić nazwę na Międzynarodowe Mistrzostwa w Podróżowaniu Autostopem, co wiązało się z chęcią podkreślenia międzynarodowej obsady zawodów. Ostatnia zmiana nazwy miała miejsce rok później. Od 2003 r. mistrzostwa przyjęły obecną nazwę - Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe i od tego momentu rozgrywane są w obecnej formule….”[1]

W edycji sprzed dwóch lat (2012r.) wzięło udział blisko 500 osób z Polski, Czech, Ukrainy, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Rosji, Białorusi i Niemiec. Start bieżącego (2014r.) wyścigu miał miejsce na wzgórzu Zamkowej Góry w Sopocie. Zakończenie odbyło się w mieście Piran, na słoweńskim wybrzeżu. Wygrywali najszybsi zawodnicy, ci, którzy dotarli na metę jako pierwsi.[2]

Niemniejszą popularnością cieszy się wrocławski Autostop Race, uważany za najbardziej profesjonalnie organizowaną imprezę ze wszystkich wyścigów autostopowych. Jest to projekt Klubu Podróżników BIT działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Do 2013 roku odbyło się 5 edycji wyścigu, w których łącznie wzięło udział ponad 3500 osób, z czego po 1000 w 2012 i 2013. W 2014 roku odbyła się szósta edycja studenckiej imprezy. Organizatorzy zaplanowali tym razem najdalej położoną metę w historii Autostop Race – w hiszpańskiej Walencji. Uczestnicy musieli pokonać około 2350 km.[3] Start wyścigu zaplanowany był na 26 kwietnia spod Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finał imprezy odbył się 1 maja. Kilka minut po uruchomieniu tegorocznych zapisów serwer oficjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej przestał działać, z powodu przeciążenia nadmierną liczbą odwiedzających.  Co ciekawe, tysiąc miejsc dla pięciuset par na zeszłoroczny wyścig zostało zapełnionych w jedyne osiem minut.

Koło Naukowe Geoturystyka działające przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie już drugi rok organizuje Krakowski Wyścig Autostopowy Krakostop. Tegoroczne zawody odbyły się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja na trasie z Krakowa do Zadaru w Chorwacji. W poprzednim roku w wyścigu do Werony udział brał autor niniejszej pracy. W dwuosobowej drużynie zajął siedemnaste miejsce na prawie sto par. Zwycięzcy edycji z 2013 roku zameldowali się na mecie po piętnastu godzinach podróży, kilka godzin przed przyjazdem organizatorów.

Dłuższą historię organizacji wyścigów autostopowych ma Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej, który zawodami popularyzuje tę formę podróżowania od 2010 roku. Start zaplanowano w Gliwicach, 26 kwietnia. Meta edycji ‘2014 PoliCZARNOGÓRA’ mieściła się na polu namiotowym Auto Camp Verige niedaleko miejscowości Tivat w Czarnogórze.[4]

Dzień wcześniej, 25 kwietnia, rozpoczęły się III Kortowskie Zawody Akademickiego Klubu Turystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które miały zasięg regionalny. Impreza wystartowała w Olsztynie, zakończyła w Wiśle. Uczestnicy mieli dwa dni na przebycie trasy. Propozycja szczególna dla osób mających niewiele czasu, bądź chcących swój pierwszy autostopowy wyścig odbyć na krótkim dystansie, jedynie po Polsce.[5]

Ze Starego Rynku w Poznaniu do Amsterdamu wyruszyli uczestnicy Wyścigu Autostopem organizowanego przez Addicted2fun pod patronatem czterech poznańskich Uczelni Wyższych.[6]

Kolejną imprezą, wyróżniającą się pomysłem spośród opisanych powyżej, jest Autostop Challenge zorganizowany przez Radę Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zabawa polega na odwiedzaniu poszczególnych aglomeracji i wykonywaniu zadań, za które są przyznawane punkty. W tym roku trasa prowadziła z Warszawy przez Pragę do Wiednia.

Po raz pierwszy, w 2014 roku, Politechnika Krakowska przygotowała Studencki Wyścig Autostopowy, którego cel to dotarcie na LII Erupcyjny Rajd Politechniki Krakowskiej w Zdyni. W jedynych bezpłatnych zawodach wziąć udział mogło czternaście par, każda otrzymywała nagrodę.

Udział w wyścigu autostopowym to okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach, których pasjonuje przygoda, podróże. Pomimo nazwania imprezy zawodami bądź wyścigiem często to nie zwycięstwo jest najważniejsze dla uczestników. Cenniejsze zdają się być przygody napotkane podczas podróży, poznane osoby i zobaczone po drodze miejsca, na które zwycięzcy nie mają czasu. Niedoświadczonym zawody dodają odwagi, gdyż ci poruszają się na trasie wraz z dziesiątkami czy setkami innych autostopowiczów, którzy spotkani na trasie chętnie wymieniają się doświadczeniami. Z drugiej strony, duża konkurencja utrudnia zatrzymanie kierowców, wydłużając czas oczekiwania na darmową przejazd.

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. [1] Informator 16. Międzynarodowych Mistrzostw Autostopowych Sopot-Budapeszt 2013
[2] http://www.mistrzostwaautostopowe.pl/
[3] http://www.autostoprace.pl/o-co-chodzi.html
[4] http://www.studenci.polsl.pl/nastopa/default.html
[5] http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/1077/iii-kortowskie-zawody-autostopowe.html
[6] http://wyscigautostopem.pl


Layout by Tyler