środa, 9 lipca 2014

Motywy podróży

O uprawianiu przez ludzi turystyki, w tym autostopowej, decyduje szereg czynników. Jednym z ważnych, determinujących zachowania i decyzje, są motywy uprawiania podróży. Według Przecławskiego (1996) „…motyw to mechanizm lub zespół mechanizmów wewnętrznych, powodujących i organizujących działania ludzkie ze względu na zaspokojenie potrzeb…”[1]

Motywacje autostopowiczów częściowo pokrywają się z podziałem motywów uprawiania turystyki zaproponowanych przez Różyckiego (2009) tj. w szczególności: poznanie nowych ludzi, poznanie nowych kultur, zabytków, obcowanie z przyrodą, wypoczynek (rekreacja), rozrywka (zabawa), odwiedziny krewnych i znajomych, pielgrzymki (spotkanie z Bogiem), cele zarobkowe, chęć uwolnienia się od obowiązków domowych lub szkolnych (w przypadku młodzieży), chęć wyrwania się spod kontroli np. rodziców, chęć spędzenia z kimś czasu poza miejscem zamieszkania, chęć zaimponowania komuś, aż w końcu chęć przeżycia przygody lub ryzyka[2]. Klasyfikację motywów uprawiania turystyki Różyckiego należałoby poszerzyć o kilka pozycji kluczowych w uprawianiu zjawiska autostopu i związanych raczej z samym wyborem tej formy podróżowania i odrzuceniem innych. Są nimi: oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu, brak innego transportu.

Badania przeprowadzone przez Ciążelę (2010) wykazują, że chęć przeżycia przygody jest głównym motywem podczas pierwszej (71,2%) i kolejnych (82,5%) podróży autostopem. Na drugim miejscu uplasowała się chęć poznania nowych ludzi (42,4% - pierwsza podróż, 66,4% - kolejne). Zaskakującym może wydać się znalezienie motywu – oszczędność pieniędzy – dopiero na trzecim miejscu (39,1% - pierwsza, 60,8% - kolejne). Nieco rzadziej wskazywaną motywacją do podjęcia podróży autostopem jest odskocznia od rutyny (chęć uwolnienia się od obowiązków, 37,5%- pierwsza, 39,2% - kolejne podróże). Drugorzędnymi motywami okazały się brak innego transportu oraz oszczędność czasu (od 8-15%). Inne motywacje w badaniu wykazały mniejszy niż 5 procentowy udział.[3]

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. [1] Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 66
[2] Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 67
[3] Ciążela J., 2010. Autostop jako zjawisko społeczne – czynniki funkcjonowania. Poznań. Str. 42

Layout by Tyler