środa, 9 lipca 2014

Pytania i hipotezy badawcze

Analiza dostępnej literatury i własne obserwacje pozwoliły na postawienie następujących pytań badawczych:
1. Jak przedstawia się historia zjawiska autostopu?
2. Kto głównie zainteresowany jest uprawianiem autostopu?
3. Jakie są główne destynacje autostopowe w Europie?
4. Jakie są perspektywy rozwoju zjawiska w przyszłości?

Postawione pytania oraz badania własne pozwoliły na sformułowanie następujących hipotez:
1. Autostopem w Europie zajmują się przede wszystkim osoby młode.
2. Podstawowym celem autostopu jest dotarcie do określonego celu jak najniższym kosztem.
3. Wiedza i doświadczenie autostopowicza znacząco wpływa na efektywność tej formy turystyki.

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 
Layout by Tyler