środa, 9 lipca 2014

Podsumowanie

Współczesna turystyka jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem, którego cele i motywy uprawiania podlegają ciągłym zmianom. Bezsprzecznie, częścią złożonej i różnorodnej turystyki w obecnych czasach jest autostop, którego początki mają miejsce w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku i który pod koniec lat 50-tych dotarł do Polski.

W ostatnich latach następuje wyraźny wzrost zainteresowania tą formą turystyki. Głównymi jej uczestnikami są ludzie młodzi, bezdzietni i kontynuujący naukę. Zdecydowaną mniejszość autostopowiczów stanowią ludzie w podeszłym wieku czy podróżujący z własnymi dziećmi.


Uprawiający tę formę turystyki mają różne motywacje, z których główną stanowi chęć przeżycia przygody. Ważna okazuje się także możliwość poznania nowych ludzi. Na niższej pozycji klasyfikuje się oszczędności pieniędzy. Dotarcie do określonego celu jak najniższym kosztem nie jest więc główną przyczyną wybierania właśnie takiej formy podróżowania, podstawowym celem zjawiska.


Autostopowicze XXI-wieku dotarli do miejsc, które na pozór wydają się niedostępne dla przemierzających świat w ten sposób. Co więcej, część z nich odbyła już swoją podróż dookoła świata. Polscy autostopowicze jako miejsce swoich eskapad najczęściej wybierają Europę. Głównymi destynacjami są kraje zachodnie Starego Kontynentu, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawia. Według wielu autostopowiczów, najlepszym krajem do podróżowania w ten sposób są Niemcy, najgorszym - Włochy. Krajem wyróżniającym się wśród położonych na zachód od Polski jest Holandia, w której przygotowano specjalne zatoczki tzw. liftershalte, ułatwiające, w kilku akademickich miastach, uprawianie autostopu.


Istnieje wiele czynników wpływających na skuteczność tej formy podróżowania. Postać autostopowicza – płeć, wiek, wygląd oraz osobowość ma tutaj decydującą rolę. Znacząco może pomóc doświadczenie oraz posiadanie określonej wiedzy – skąd, jak i z kim zatrzymywać okazję, w co być ubranym itp. Nie tylko przypadek-los decyduje więc o powodzeniu całej podróży.


Autor wykazał niesłuszność stereotypów dotyczących wysokiego niebezpieczeństwa, które można łatwo zminimalizować stosując się do kilku wymienionych wskazówek. Mitem okazuje się także wizerunek biednego autostopowicza, którego nie stać na zakup biletu na inny środek transportu czy autostopowicza-hipisa, czy w końcu – przekonanie ludzi o znacznie większej szybkości w przemieszczaniu się po Polsce pociągiem względem prędkości autostopu.


W przyszłości przypuszczalnie nastąpi dalszy rozwój zjawiska, przejawiający się w powstaniu kolejnych zawodów, wyścigów i mistrzostw, a także pielgrzymek autostopowych funkcjonujących od niedawna. Największy wpływ na rozkwit autostopu oraz propagowanie i postrzeganie tej formy podróżowania ma Internet. Oprócz stron internetowych ważną rolę w rozwoju mają spotkania z autostopowiczami, artykuły w radiu oraz publikacje. Niniejsza praca spełnia to zadanie.


----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 
Layout by Tyler