środa, 9 lipca 2014

Pielgrzymki autostopowe

„….Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiło wyraźne zróżnicowanie i wzbogacenie sposobów spędzania czasu wolnego, powstało szczególnie dużo tak zwanych form turystyki specjalnych zainteresowań…”[1] Zalicza się do nich turystykę pielgrzymkową (pątniczą, sacroturystykę), określaną także pielgrzymowaniem. Wiąże się ona z udawaniem się do miejsc świętych związanych z religią. „…Są to miejsca przechowywania relikwii Męki Pańskiej, spoczynku świętych, miejsca objawień i cudów. Pielgrzymi odwiedzają też sanktuaria, miejsca związane z pobytem, miejscem urodzenia lub śmiercią świętych bądź udają się do miejsc, gdzie odbywały się lub odbywają ważne uroczystości religijne, na przykład spotkania młodzieży z Papieżem. Celem są także święte góry, np. Synaj, święte rzeki i miejsca, np. groty, źródła…”[2] Od kilku lat z sukcesem łączy się turystykę pielgrzymkową z autostopem, zastępując charakterystyczne m.in. dla Polski pielgrzymki piesze. Zorganizowane podróże autostopem, które mają przybliżyć ich uczestników do Boga, to zjawisko stosunkowo młode.

30 września 2012 roku odbyła się I Pieszo-Autostopowa Pielgrzymka na Jasną Górę, w której wzięło udział około 50-ciu autostopowiczów. Pielgrzymka startowała z miejsc rozlokowanych na terenie całej Polsk. Uczestnicy musieli dojechać złapaną okazją do oddalonej około 20 km do Częstochowy miejscowości Choroń. Stamtąd autostopowicze pieszo udali się do Czarnej Madonny. Pielgrzymka była okazją do wymiany autostopowych doświadczeń, wysłuchania świadectw uczestników, odkrywania duchowego wymiaru autostopowania oraz wspólnej zabawy.[3]


W grudniu 2013 roku odbył się zorganizowany z Poznania wyjazd autostopem na 36. Europejskie Spotkanie Młodych – Taizé w Strasburgu we Francji. Inicjatorami przedsięwzięcia byli uczestnicy rekolekcji autostopowych „Piękne Stopy”, którzy rok wcześniej sami pokonali tą formą podróżowania trasę do Rzymu na Spotkanie Młodych - Taizé.


Ciekawym pomysłem realizowanym od 2012 roku są wspomniane rekolekcje autostopowe, organizowane przez młodych miłośników autostopu przy pomocy łódzkich ojców jezuitów i dominikanów. Odbywają się corocznie w Łodzi w lipcu, zdobywając z każdą edycją coraz większą popularność wśród pełnoletnich chrześcijan. Rekolekcje podzielono na trzy części: trzydniowe przygotowanie do owocnego przeżycia czasu w drodze, tydzień autostopowania w parach do wybranego przez siebie celu oraz spotkanie podsumowujące w Łodzi.[4] Czas spędzony w drodze stanowi dla pielgrzymów-autostopowiczów okazję do doświadczenia Bożej miłości i opieki nad nami, poprzez ufne powierzenie Mu swojej drogi, spotkania z Bogiem w drugim człowieku oraz otwarcia się na prowadzenie przez Ducha Świętego.[5]


Na 23 kwietnia 2014 roku zaplanowano autostopową pielgrzymkę z Poznania i Wrocławia do Rzymu. Celem było dotarcie na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się 27 kwietnia 2014 w Watykanie.[6]


Pielgrzymki autostopowe to zjawisko funkcjonujące od niedawna. Przypuszcza się, że w najbliższym czasie nastąpi zwiększenie jego popularności. W Polsce w trakcie powstawania jest pierwsze stowarzyszenie mające na celu działalność na rzecz krzewienia i promowania wiary, zasad i moralności chrześcijańskiej oraz popularyzacji podróżowania, w szczególności podróżowania autostopem.


----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 
[1] Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 19
[2] Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Str. 30
[3] http://pieknestopy.wordpress.com/wydarzenia/pielgrzymka-autostopowiczow-na-jasna-gore/
[4] Migacz I., 2012. Stopem do Boga. Gość Niedzielny Wrocławski, Nr 31.
[5] Dębska H., 2012. Z Ewangelią na stopa, Idziemy nr 32 (361), Warszawa.
[6] https://pinvents.com/event/1414011198854655/autostopem-na-kanonizacj-jana-pawa-ii
Layout by Tyler