środa, 9 lipca 2014

Wstęp

Turystyka od dawna jest popularną formą spędzania wolnego czasu. W ostatnich latach zauważalna jest jednak pewna zmiana trendów w tej dziedzinie. Coraz częściej odchodzi się od zorganizowanych, szczegółowo zaplanowanych wyjazdów turystycznych zastępując je wyprawami spontanicznymi, o podwyższonym ryzyku, gdzie głównym celem staje się przygoda. Do tego typu aktywności turystycznej z całą pewnością można zaliczyć autostop, formę przemieszczania się i podróżowania przygodnie zatrzymanymi pojazdami. Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce jest tematem niniejszej pracy, która powstała w znacznej części z pobudek poznawczych. W ostatnich latach autor brał wielokrotnie udział w turystyce autostopowej po Polsce i Europie, to też skłoniło go do pogłębienia wiedzy o tym zjawisku. Wzrost liczby badań i publikacji naukowych dotyczących turystyki świadczy o prawdziwym rozkwicie studiów nad tym tematem. Do tej pory nie powstało jednak zbyt wiele opracowań odnoszących się do autostopu i były one niewyczerpujące. Wynika to z dość krótkiego okresu, w którym wzrosło zainteresowanie tą formą turystyki oraz z przeświadczenia o trudności w określeniu eksperymentalnym tego zjawiska ze względu na niepowtarzalność zdarzeń.
W pracy poruszono zagadnienia związane z historią i rozwojem autostopu, które są niezbędne do zrozumienia fenomenu zjawiska. Autor dokonuje analizy profilu psychologicznego i kulturowego autostopowicza XXI wieku. Podejmuje próbę udowodnienia, że wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest infrastruktura drogowa możliwy jest autostop, a przypadek nie determinuje jego sukcesu. Wiele słyszy się o wysokim niebezpieczeństwie podczas wypraw autostopowych. Opracowanie to obala stereotypy i mity z nimi związane. Pozwala wyruszającym w swoje pierwsze przygody autostopem poznać problematykę i perspektywy, które bez niniejszej pracy nie byłyby łatwo zauważone.

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem.
Layout by Tyler