środa, 9 lipca 2014

Profil społeczny autostopowicza

Istnieje wiele czynników wpływających na skuteczność podróżowania autostopem. Nie należy jednak zapominać o roli, jaką odgrywa sama postać osoby stopującej. Zarówno płeć, wiek, wygląd jak i osobowość ze wszystkimi jej komponentami odgrywają zasadniczą rolę w interakcji dwóch osób uczestniczących w zjawisku. Zbadanie powyższych cech jest jednak trudnym zadaniem.

W 2009 roku podczas Międzynarodowych Mistrzostw Autostopowych Ciążela (2010) przeprowadził z ich uczestnikami 191 ankiet, które dotyczyły profilu społecznego autostopowicza. Badana grupa może być reprezentatywna jedynie wtedy, gdy pod uwagę bierze się autostopowiczów o motywacjach turystycznych, tacy brali udział w wyżej wymienionych mistrzostwach, pomijając przejazdy o charakterze lokalnym.

Badania Ciążeli (2010) wykazały popularność autostopu wśród obu płci przy niemal równym udziale procentowym kobiet i mężczyzn[1]. Wynikać to może z faktu wysokiej częstotliwości dobierania się w mieszane pary. Jakub Rydkodym w poradniku dla początkujących autostopowiczów pisze: „…Zdecydowanie najlepszą „konfiguracją” jest para - chłopak i dziewczyna. Wzbudzają oni największe zaufanie. Problem jest jedynie z łapaniem ciężarówek, ponieważ kabiny przystosowane są do przewozu dwóch osób (kierowca i pasażer)...”[2]

Wyniki wyżej wymienionych badań potwierdzają, że najchętniej autostopem podróżują ludzie młodzi. Średnia wieku respondentów to 22,3 lata. Nie wzięto jednak pod uwagę osób korzystających z tej formy podróżowania się w celach innych niż turystyczne. Przypuszczalnie wiek ten podniósłby się nieznacznie. Z młodego wieku wynika także wysoki - 98,4 procentowy udział autostopowiczów będących kawalerem bądź panną.

Biorąc pod uwagę młody wiek badanej grupy, większość stanowią osoby stosunkowo dobrze wykształcone. Ponad 16 procent ankietowanych ma wykształcenie wyższe, a 80 procent – średnie, z czego zdecydowana większość kontynuuje naukę. Dominującymi kierunkami studiów respondentów są należące do nauk geograficznych (w tym turystyka).

Cięższe do zbadania są konkretne komponenty w strukturze osobowości wewnętrznej tj. temperament, charakter, popędy, uzdolnienia, systemy postaw, wartości, emocje, wola czy obraz samego siebie. Bułka (2009) proponuje sprawdzenie osobowości potencjalnego autostopowicza polegające na zadaniu mu kilku pytań. Jeżeli odpowiedzi będą twierdzące oznacza to, że autostop poleca się danej osobie. Pytania brzmią następująco: „…Jesteś osobą samodzielną, która lubi polegać na swoich możliwościach i umiejętnościach? Jesteś osobą zaradną, która potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji? Jesteś wytrzymały na trudy i nie jest dla Ciebie najważniejszy miękki materac hotelowego łóżka? Jesteś osobą żądną przygód, dla której wylegiwanie się na plaży przez siedem dni z rzędu jest stratą czasu? Lubisz ludzi i potrafisz z nimi rozmawiać? Chcesz poznać prawdziwy obraz zwiedzanych krajów i miejscowości?...”[3]

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. [1] Ciążela J., 2010. Autostop jako zjawisko społeczne – czynniki funkcjonowania. Poznań. Str. 34
[2] Rydkodym J., 2012. Auto-star. Pierwsze kroki autostopowej przygody. Str. 12
[3] Bułka T., 2009. Jak podróżować autostopem. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo EscapeMagazine, Wydanie pierwsze, Toruń. Str. 7

Layout by Tyler